Eindevaluatie 2021 en kleine vooruitblik

In deze video doe ik een korte evaluatie van 2021 en blikken we vooruit naar het komende oogstseizoen.